Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod

Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím (dále jen zákazník) a prodávajícím (dále jen dodavatel).

Informace o internetovém obchodě

Internetový obchod zajišťuje kompletní proces od nabídky produktu s aktuální cenou, přes jeho objednání, volbu dopravy a platby dle nabízených podmínek, až po doručení na zákazníkem zvolenou dodací adresu. Veškeré informace týkající se zboží, cen, skladové dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace, které se týkají vzájemného obchodního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem je možno získat prostřednictvím kontaktu na dodavatele uvedeného pod odkazem Podmínky - Kontakt.

Ceny pro zákazníka

Zboží v internetovém obchodu je nabízeno za ceny v korunách českých. Dodavatel může ceny v obchodu průběžně aktualizovat.

Objednávka - platnost, stavy, zrušení

Zákazník je před uložením objednávky informován o všech cenách produktů a služeb i o případných poplatcích. Veškeré informace v objednávce jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Uložením objednávky zákazníkem (stisknutím tlačítka Potvrdit) je naplněna skutková podstata uzavření smluvního obchodního vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem. Zákazník odesláním objednávky souhlasí s podmínkami obchodu a zavazuje se objednávku odebrat. Poplatek za zrušení objednávky zákazníkem je 10% z objemu objednávky, pokud se dodavatel nedohodne se zákazníkem jinak. Registrovanému zákazníkovi jsou pod odkazem Doklady - Objednávky dostupné informace o aktuálních stavech svých objednávek. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit. O zrušení objednávky dodavatelem je zákazník informován na e-mailovou adresu, kterou zákazník vyplnil v objednávce. V případě, že zákazník neobdrží informaci o přijetí objednávky dodavatelem nejdéle do 7 pracovních dní (záleží na druhu zvolené platby) je tato objednávka považována za zrušenou. V případě, že zákazník zvolí platbu pomocí platební brány eBanky (pokud je mu nabídnuta) a zároveň dodavatel neobdrží od banky informaci o realizované platbě nejpozději do 4 hodin od objednání, bude objednávka zrušena. V případě, že dodavatel nedodá objednávku nebo její část do 45 dní od objednání bude tato objednávka nebo tato část zrušena.

Dodání zboží

Zboží je dodáno dopravcem nebo dodavatelem na dodací adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Dodávka je doručována dopravcem standardně následující pracovní den po expedici zboží v době mezi 8:00 a 18:00 hodinou. Při přebírání dodávky doručené dopravcem má zákazník možnost zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je poškozená originální polepovací páska na obalu, uvede zákazník tuto skutečnost do poznámky na přepravním listu dopravce, případně má zákazník právo dodávku odmítnout jako celek. Zákazník je dále povinen následně zkontrolovat věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Rozdíly obsahu zásilky oproti dodacímu listu uvede zákazník na přepravním listu nebo jeho příloze „Rozdíly oproti dodacímu listu“ a tuto skutečnost musí dopravce potvrdit podpisem. Pokud dopravce odmítne rozdíl potvrdit, má zákazník právo odmítnout dodávku jako celek.

Poplatky za dopravu a platbu

K objednávce je připočítáván poplatek podle zvoleného způsobu dopravy a platby. Na tuto částku je zákazník upozorňován při tvorbě objednávky.

Doklady

Zákazník obdrží ke každé dodávce zboží fakturu a dodací list. Faktura obsahuje veškeré náležitosti, aby se na ni mohlo pohlížet jako na daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění, a na účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění. Na dodacím listě je uvedeno označení dodaného zboží, jeho množství, popř. jeho sériové číslo. Pokud zákazník neobdrží doklady při odebrání zboží od dopravce, jsou tyto doklady zaslány dodavatelem na adresu zákazníka dodatečně.

Úhrada faktur

Platba faktury za objednávku je závislá na zvoleném způsobu platby při objednání:

Dobírka – zákazník platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky.

eBanka – zákazník platí prostřednictvím elektronické platební brány, po potvrzení o realizované platbě bankou je objednávka expedována. eBanka, jejímž prostřednictvím elektronická platba probíhá, neodpovídá za vady dodávky a není jinak zúčastněna ve vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem.
Zálohová faktura – zákazník platí na účet dodavatele částku odpovídající ceně objednávky a pro identifikaci platby uvede odpovídající variabilní symbol, veškeré údaje potřebné pro úhradu zálohové faktury jsou zákazníkovi zobrazeny po odeslání objednávky v internetovém obchodě. V případě platby zálohovou fakturou si zákazník opatří tyto informace na vlastní náklady.
Faktura se splatností – registrovaný zákazník může po dohodě s dodavatelem platit na fakturu s domluvenou splatností. Datem úhrady / platby faktury se rozumí datum připsání platby na účtu dodavatele.

Vrácení zboží

Pokud dodané zboží nebo podmínky dodávky neodpovídají objednávce, zákazník je oprávněn zaslat zpět kompletní a nepoškozené zboží včetně kopií pořizovacích dokladů (pořizovací faktura a dodací list). Pokud zboží není vráceno ve lhůtě nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady.

Reklamace

Reklamační podmínky jsou popsány pod odkazem Podmínky - Reklamační podmínky.

Ochrana osobních údajů

Údaje o zákazníkovi vyplněné v objednávce slouží k vyřízení obchodního případu prostřednictvím internetového obchodu. Dodavatel se zavazuje zachovávat důvěrnost dat o zákazníkovi nabytých prostřednictvím internetového obchodu.

CONTECH - CONNECT TECHNOLOGIES
Ohradní 61
140 00 Praha 4, Michle
Provozováno v systému eReseller